Usługi

Wszystkie konsultacje odbywają się online za pośrednictwem Skype, GoogleMeet lub telefonicznie. 

Poniżej opisane zostały obecnie dostępne usługi

KONSULTACJE DIETETYCZNE

Konsultacja wstępna – dietetyczna [czas trwania ok. 50-60 minut]

Jest to pierwsza konsultacja, która rozpoczyna pewien cykl spotkań. Czas trwania i częstotliwość współpracy ustalana jest indywidualnie w zależności od celu, złożoności wyzwania, potrzeby i możliwości Klienta.

Polega ona na:

 • Odmówieniu i analizie dotychczasowego żywienia oraz nawyków żywieniowych na podstawie Formularza i Dzienniczka Żywieniowego 
 • Omówieniu wyników badań 
 • Omówieniu głównych wyzwań
 • Ustalaniu celu, formy i planu dalszej współpracy 
 • Po konsultacji Klient otrzymuje listę wstępnych zaleceń żywieniowych (możliwych do wprowadzenia bezpośrednio po konsultacji) i/lub materiały edukacyjne związane z ustalonym celem (do 4 dni roboczych od konsultacji). 

Konsultacja kontrolna – dietetyczna [czas trwania ok. 30-40 minut]

Jest to zarówno konsultacja, która odbywa się po wcześniejszej konsultacji wstępnej, jak i kolejne konsultacje z rzędu, związane z ustaloną współpracą.

Składa się z:

 • Analizy i monitoringu realizacji zaleceń i wspólnie ustalonego planu
 • Analizy efektów diety i ewentualnych korekt zaleceń
 • Wskazówek (zaleceń) na kolejne dwa tygodnie 
 • Edukacji żywieniowej
 • Wsparcia w procesie zmiany

Pojedyncza konsultacja dietetyczna

Konsultacja nie związana z ciągła współpracą, może mieć charakter informacyjny lub edukacyjny, również dla członków rodziny osób zmagających się z chorobami dietozależnymi.

KONSULTACJE PSYCHODIETETYCZNE

Konsultacja wstępna – psychodietetyczna 

Skierowana jest to osób, które chciałby zmienić swoje nawyki żywieniowe, poprawić swoją relację z jedzeniem oraz do osób z zaburzeniami odżywiania.

W skład konsultacji wchodzi:

 • Wywiad dietetyczny i psychodietetyczny
 • Analiza sposobu żywienia, odżywienia i dzienniczka żywieniowego
 • Wstępna analiza głównych wyzwań
 • Ustalenie indywidualnego planu działania
 • Ustalenie celu i zasada dalszej współpracy 
 • Lista wstępnych zaleceń, możliwych do wprowadzenia bezpośrednio po wizycie (Klient otrzyma listę maksymalnie do 4 dni roboczych po konsultacji)
 • Zadanie domowe 

Konsultacja kontrolna – psychodietetyczna 

Konsultacja, która odbywa się po wcześniejszej konsultacji wstępnej lub kolejne konsultacje odbywające się w ramach ustalonej współpracy.

W skład wchodzi:

 • Analiza i weryfikacja celu i wyzwań 
 • Praca psychodietetyczne dostosowana do Klienta
 • Zadania domowe

Pojedyncza konsultacja psychodietetyczna

Konsultacja nie związana z ciągła współpracą, może mieć charakter informacyjny lub edukacyjny, również dla członków rodziny osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania lub starających się zmienić swoje nawyki żywieniowe.

PRODUKTY

Jadłospis 7- dniowy

 • przygotowany zgodnie z indywidualnymi ustaleniam
 • jadłospis zawierać może 7 różnych niepowtarzających się potraw na każdy posiłek lub mniejszą ilość potraw, tak aby niektóre posiłki mogły się powtarzać
 • dodatkowe informacje dotyczące stosowania jadłospisu
 • listę zakupów
 • jadłospis można stosować przez dłuższy czas 

Jadłospis 14- dniowy

 • przygotowany zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
 • jadłospis zawierać może 14 różnych niepowtarzających się potraw na każdy posiłek lub mniejszą ilość potraw, tak aby niektóre posiłki mogły się powtarzać.
 • dodatkowe informacje dotyczące stosowania jadłospisu
 • listę zakupów
 • jadłospis można stosować przez dłuższy czas 

Plan żywieniowy

 • Spersonalizowane zalecenia
 • Przykładowe przepisy [po 4 przepisy na każdy spożywany przez Klienta posiłek (np. po 4 propozycje śniadań, II śniadań, obiadów, przekąsek, podwieczorków, kolacji)]
 • Listę produktów zalecanych, niewskazanych 
 • Listę zamienników/wymienników
 • Spersonalizowaną listę źródeł makroskładników (białka, tłuszcze, węglowodany)
 • Materiały edukacyjne

PAKIETY

Pakiet podstawowy – współpraca miesięczna

Współpraca trwa 31 dni i obejmuje:

 • Konsultację wstępną 
 • Konsultację kontrolną (po ok. 2 tygodniach) 
 • Edukację żywieniową oraz wsparcie w procesie zmian nawyków 
 • Analizę i stopniową zmianę dotychczasowego sposobu odżywiania
 • Indywidualne zalecenia żywieniowe oraz plan ich wprowadzania
 • Spersonalizowane przepisy [po 4 przepisy na każdy spożywany przez Klienta posiłek (np. po 4 propozycje śniadań, II śniadań, obiadów, przekąsek, podwieczorków, kolacji) lub stworzenie 7-dniowego jadłospisu)]  
 • Listę zamienników/wymienników
 • Listę produktów zalecanych, niewskazanych
 • Spersonalizowaną listę źródeł makroskładników (białka, tłuszcze, węglowodany) 
 • Materiały edukacyjne
 • Opiekę mailową – stały kontakt w trakcie współpracy 

Pakiet rozszerzony – współpraca 3-miesięczna

Współpraca trwa 3 miesiące od momentu pierwszej konsultacji i obejmuje:

 • Konsultację wstępną 
 • 4 x Konsultacje kontrolne (co ok. 2 tygodnie) 
 • Edukacje żywieniową oraz wsparcie w procesie zmian nawyków 
 • Analizę i stopniową zmianę dotychczasowego sposobu odżywiania
 • Indywidualne zalecenia żywieniowe oraz plan ich wprowadzania
 • Spersonalizowane przepisy [po 12 przepisów na każdy spożywany przez Klienta posiłek (np. po 4 propozycje śniadań, II śniadań, obiadów, przekąsek, podwieczorków, kolacji) – przekazywane etapami lub stworzenie trzech 7-dniowych jadłospisów]
 • Listę zamienników/wymienników
 • Listę produktów zalecanych, niewskazanych
 • Spersonalizowaną listę źródeł makroskładników (białka, tłuszcze, węglowodany) 
 • Materiały edukacyjne
 • Opiekę mailową – stały kontakt w trakcie współpracy 

Pakiet premium – współpraca półroczna (6-miesięczne)

Współpraca trwa 6 miesiące od momentu pierwszej konsultacji i obejmuje:

 • Konsultację wstępną 
 • 8 x Konsultacji kontrolnych (co ok. 2 tygodnie) 
 • Edukację żywieniowa oraz wsparcie w procesie zmian nawyków 
 • Analiza i stopniowa zmiana dotychczasowego sposobu odżywiania
 • Indywidualne zalecenia żywieniowe oraz plan ich wprowadzania
 • Spersonalizowane przepisy [po 15 przepisów na każdy spożywany przez Klienta posiłek (np. po 4 propozycje śniadań, II śniadań, obiadów, przekąsek, podwieczorków, kolacji) – przekazywane etapami, istnieje też możliwość w ramach współpracy skomponowanie 3 jadłospisów 14-dniowych) 
 • Listę zamienników/wymienników
 • Listę produktów zalecanych, niewskazanych
 • Spersonalizowaną listę źródeł makroskładników (białka, tłuszcze, węglowodany) 
 • Materiały edukacyjne
 • Opiekę mailowa – stały kontakt w trakcie współpracy