KONSULTACJE DIETETYCZNE - Anna Partyka-Olkuska

KONSULTACJE DIETETYCZNE

Konsultacja wstępna – dietetyczna [czas trwania ok. 50-60 minut]

Jest to pierwsza konsultacja, która rozpoczyna pewien cykl spotkań. Czas trwania i częstotliwość współpracy ustalana jest indywidualnie w zależności od celu, złożoności wyzwania, potrzeby i możliwości Klienta.

Polega ona na: 

  • Omówieniu i analizie dotychczasowego żywienia oraz nawyków żywieniowych na podstawie Formularza i Dzienniczka Żywieniowego 
  • Omówieniu wyników badań 
  • Omówieniu głównych wyzwań
  • Ustalaniu celu, formy i planu dalszej współpracy

Po konsultacji Klient otrzymuje listę wstępnych zaleceń żywieniowych (możliwych do wprowadzenia bezpośrednio po konsultacji) i/lub materiały edukacyjne związane z ustalonym celem (do 4 dni roboczych od konsultacji). 

Konsultacja kontrolna – dietetyczna [czas trwania ok. 30-40 minut] 

Jest to zarówno konsultacja, która odbywa się po wcześniejszej konsultacji wstępnej, jak i jako kolejne konsultacje z rzędu, związane z ustaloną współpracą. 

Składa się z:

  • Analizy i monitoringu realizacji zaleceń oraz wspólnie ustalonego planu
  • Analizy efektów diety i ewentualnych korekt zaleceń
  • Wskazówek (zaleceń) na kolejny okres współpracy
  • Edukacji żywieniowej
  • Wsparcia w procesie zmiany

Pojedyncza konsultacja dietetyczna 

Konsultacja niezwiązana z ciągłą współpracą, może mieć charakter informacyjny lub edukacyjny, również dla członków rodzin osób zmagających się z chorobami dietozależnymi.