KONSULTACJE RODZINNE - Anna Partyka-Olkuska

KONSULTACJE RODZINNE

DIETETYCZNE

Skierowana jest to Rodzin oraz bliskich osób zmagających się z chorobami dietozależnymi oraz innymi jednostkami chorobowymi.

WSTĘPNA [czas trwania ok. 90 minut]

Jest to pierwsza konsultacja, która rozpoczyna pewien cykl spotkań. Czas trwania i częstotliwość współpracy ustalana jest indywidualnie w zależności od celu, złożoności wyzwania, potrzeby i możliwości Rodziny.

Czas i przebieg spotkania ustalany jest przed konsultacją. Spotkanie może być podzielony w równych częściach na spotkanie wspólne, osobne spotkanie z rodzicem/rodzicami oraz osobne z dzieckiem (np. 30 minut wspólnie, 30 minut Rodzic/Rodzice, 30 minut Dziecko)

Konsultacja polega na:

 • analizie dostarczonych informacji i dokumentów [Formularz żywieniowy, Dzienniczek, wyników badań]
 • ustaleniu wspólnych i indywidualnych celów
 • omówieniu głównych wyzwań
 • ustaleniu i omówieniu sposobu dalszej współpracy oraz planu współpracy
 • Po konsultacji Rodzina otrzymuje listę wstępnych zaleceń żywieniowych (możliwych do wprowadzenia bezpośrednio po konsultacji) i/lub materiały edukacyjne związane z ustalonym celem (do 4 dni roboczych od konsultacji). 

KONTROLNA [czas trwania ok.45-60 minut]

Jest to zarówno konsultacja, która odbywa się po wcześniejszej konsultacji wstępnej, jak i kolejne konsultacje z rzędu, związane z ustaloną współpracą. Czas i przebieg spotkania ustalany jest przed konsultacją zazwyczaj na konsultacji wstępnej.

Składa się z:

 • Analizy i monitoringu realizacji zaleceń i wspólnie ustalonego planu
 • Analizy efektów diety i ewentualnych korekt zaleceń
 • Wskazówek (zaleceń) na kolejne dwa tygodnie 
 • Edukacji żywieniowej
 • Wsparcia w procesie zmiany

PSYCHODIETETYCZNE

Skierowana jest to Rodzin oraz bliskich, osób z zaburzeniami odżywiania oraz tych którzy chcieliby zmienić swoje nawyki żywieniowem lub poprawić swoją relację z jedzeniem.

W skład konsultacji wchodzi:

WSTĘPNA [czas trwania ok. 90 minut]

Jest to pierwsza konsultacja, która rozpoczyna pewien cykl spotkań. Czas trwania i częstotliwość współpracy ustalana jest indywidualnie w zależności od celu, złożoności wyzwania, potrzeby i możliwości Rodziny. To w jaki sposób przebiegać będzie konsultacja ustalane jest indywidualnie przed konsultacją w zależności od powodu zgłoszenia się.

 • Wywiad dietetyczny i psychodietetyczny
 • Analiza sposobu żywienia, odżywienia i dzienniczka żywieniowego
 • Wstępna analiza głównych wyzwań
 • Ustalenie indywidualnego planu działania
 • Ustalenie celu i zasada dalszej współpracy 
 • Lista wstępnych zaleceń, możliwych do wprowadzenia bezpośrednio po wizycie (Rodzina otrzyma listę maksymalnie do 4 dni roboczych po konsultacji)
 • Zadanie domowe dla całej rodziny 

KONTROLNA [czas trwania ok.45-60 minut]

Konsultacja, która odbywa się po wcześniejszej konsultacji wstępnej lub kolejne konsultacje odbywające się w ramach ustalonej współpracy. Forma spotkania i jego przebieg ustalane są na konsultacji wstępnej.

W skład wchodzi:

 • Analiza i weryfikacja celu i wyzwań 
 • Praca psychodietetyczne dostosowana do powodu zgłoszenia się Klientów
 • Zadania domowe